Współpracujemy z rumuńską firmą Metamob, która oferuje profesjonalne i wysokiej jakości usługi w zakresie serwisowania piły taśmowej: zgrzewanie, walcowanie, naprężanie lub zgrubianie, ustawienie piły, rozwieranie zębów, ostrzenie i stellitowanie.

atelier

Zadzwoń do Asystenta Technicznego Metamob aby określić czy Twój trak wymaga korekcji lub aby rozwiązać problemy które pojawiają się podczas produkcji.

Podczas konsultacji technicznej sprawdzimy zarówno trak, piły jak i ostrzarnię oraz narzędzia które Państwo stosujecie aby ustalić najbardziej optymanle rozwiązanie w celu ulepszenia procesu produkcji.

Trak taśmowy jest sprawdzany zarówno po zatrzymaniu produkcji( sprawdzana jest kondycja kół zamachowych oraz ich symetria względem siebie, stan prowadnic) jak i podczas pracy urządzenia (sprawdzane są łożyska, prędkość piły oraz prędkość posuwu).

Również rówlonegłość wózka oraz jego układ są sprawdzane i ustawiane poprawnie w celu uzyskania jednakowej grubości desek. Pozycja kół zamachowych, prowadnic oraz systemu naciągu są regulowane i ustawiane do poprawnych wartości.

Ostatni etap to rekomendacje najlepszego modelu piły taśmowej dobieranej ze względu na: rozmiar i parametry maszyny/traka, rodzaju drewna oraz wymiarów przecieranych kłód, pożądanej prędkości cięcia, założonych tolerancji wymiarowych, zredukowanie lub wyeliminowanie pęknieć, specjalne piły do nietypowych aplikacji.

Opcjonalnie pracownicy, którzy zajmują się obsługą , ostrzeniem pił , walcowaniem oraz obsługą maszyn do tego przeznaczonych mogą zostać w pełni przeszkoleni oraz poinstruowani tak aby wykonywać wszystkie operacje zgodnie ze sztuką wyprawiania pił.

Właściwe działanie pił taśmowych do cięcia kłód wymaga szczególnej uwagi w zakresie przygotowywania ostrzy i ich działania podczas procesu przetarcia.

Najczęscie występują:
– niska wydajność cięcia
– niedopuszczalne odchylenia równoległości wymiarowania i cięcia
– przedwczesne pękanie pił taśmowych
– niewłaściwe utrzymanie obrabiarek
– słabe wyposażenie warsztatu do ostrzenia
– niewystarczające lub niewłaściwe szkolenie pracowników
– krótki okres pomiędzy dwoma ostrzeniami.

Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, nasi klienci często decydują się na naszą pomoc w znalezieniu rozwiązań ich problemów.

Ponadto:
– Poprawa modernizacji warsztatów implikuje znaczne inwestycje
– Znalezienie wykwalifikowanego personelu zdolnego do prawidłowego utrzymania i precyzyjnego ostrzenia pił jest coraz trudniejsze
– Niemniej jednak wynagrodzenie wysoko wyszkolonych pracowników jest oczywiście droższe.

Wszystkie wspomniane powyżej aspekty są powodami, by rozważyć outsourcing konserwacji pił i usług ostrzenia. Outsourcing tych usług oznacza, że:
– Nie potrzebujesz własnego dobrze wyposażonego warsztatu do ostrzenia i kosztownych urządzeń i maszyn, które wymagają fizycznie sporo miejsca (ostrzarka, urządzenie do rozwierania pił, wyrównywanie i napinanie, urządzenia spawalnicze, tarcze ścierne itp.).
– Nie musisz szukać wykwalifikowanych operatorów, którzy mogliby pracować na tych urządzeniach; nie potrzebujesz wszystkich narzędzi wymaganych przez takich operatorów; możesz więc zmniejszyć wydatki i zwiększyć zysk.
– Możesz uzyskać bezpieczne, niezawodne i wysokiej jakości profesjonalne usługi, które zapewniają odpowiednią powierzchnię i większą trwałość pił.
– Możesz w pełni skupić się na produkcji.
– Wystarczy odpowiedni zapas w pełni konserwowanych i zaostrzonych przez Metamob pił.

W przypadku wyboru opcji pełnej konserwacji pił tasmowych w firmie Metamob, zalecamy wybór brzeszczotów stellitowych, których wytrzymałość jest wyższa. W ten sposób liczba wymaganych zapasowych pił w magazynie będzie znacznie mniejsza.

Piły taśmowe, które Państwu polecamy posiadają specjalne ostrza, wykonane ze specjalnie dobranej stali. Ma ona znacznie dłuższą żywotności pomiędzy dwoma ostrzeniami w porównaniu ze zwykłymi piłami.Te piły są zaprojektowane z proporcjonalnie zmiennym skokiem, które wymagają do ostrzenia narzędzi CNC. W ten sposób liczba wymaganych ostrzy jest znacznie niższa w porównaniu do innych firm, które obecnie pracują z podobnymi piłami taśmowymi.

Obliczenie doboru odpowiedniej piły(wykonane przez Metamob) opiera się na następujących informacjach:
– typ i stan maszyny
– liczba zmian roboczych
– charakterystyka drewna
– średnica kłód
– stan kłód (okorowane lub nie)
– prędkość skrawania.

Oferujemy usługi spawalnicze na nowe piły taśmowe zamówione w naszej firmę, używane (z lub bez zębów) ostrza i bimetaliczne piły tarczowe.

Zakres wymiarowy spawania jest przedstawiony w poniższej tabeli:

 MinimumMaksimum
Szerokość [mm]5362
Długość  [mm]0,52,41

Złamane ostrze może być zespawane tylko wtedy gdy ostateczny rozmiar zapewnia minimalną długość wymaganą przez warunki pracy.
Ten proces spawania sprzyja dłuższej trwałości ostrzy, bezpośrednio przyczyniając się do oszczędności surowców oraz pieniędzy.
Spawanie odbywa się tak, że spawany obszar ma takie same właściwości końcowe jak reszta ostrza, mianowicie:

 • Spawana grubośc obszaru jest równa grubości ostrza
 • Niezmodyfikowana wytrzymałość mechaniczna w części spawanej
 • Spawane ostrze zachowuję charakterystykę liniowości
 • Spawane ostrze zachowuję stały skok.

sudare

Po właściwym zaprojektowaniu wymiarów, głównym procesem i czynnikiem decydującym o wysokiej wydajności piły taśmowej podczas pracy jest jej naprężenie. Naprężenie oznacza naciskanie (walcowanie, laminacja) obszaru, który znajduje się w części wierzchołka obręczy, powodująć jego rozciągnięcie.

Dłuższy sektor przenosi naprężenia w przestrzeń ostrza zębów zwiększając ich sztywność.
Siła walcowania jest maksymalna w cześci centralnej i zmniejsza się w kierunku zewnętrznym. Stopień naprężenia wyrażony jest poprzez prześwit między ostrzem a liniałem.
Dobrze napięte ostrze idealnie pasuje do koła, poruszając się po nim bez drgań i wibracji. Podczas pracy obszar uzebienia piły nagrzewa się, ale zachowuje odpowiednią sztywność.

tensionare1
tensionare2

W przypadku niewystarczająco naprężonej piły można zaobserwować:

– piła odchyla się na zewnątrz, gdy styka się z drewnem (ślizga się)
– linia cięcia jest falista
– grubość tarcicy jest zmienna na długości

W przypadku zbyt naprężonego ostrza można zaobserwować:
– ostrze odchyla się do wewnątrz
– pęknięcia zaczynają pojawiać się w zębie.

Poziomowanie jest operacją, która należy do ogólnej konserwacji piły, mającą na celu usunięcie lokalnych wad z powierzchni ostrza, takich jak wklęsłe lub wypukłe deformacje. Wielkość tych odchyłek płaskości może przekraczać ustaloną ilość, powodując tarcie z bocznymi stronami nacięcia.
Powyższe defekty mogą dotyczyć prowadnic, które powodują odchylenia ostrza na kołach zamachowych. W większości wypadków wypukłe deformacje pojawiają się na zewnętrznych stronach ostrzy z powodu trocin, który docierają między ostrze a kóła.

Operację poziomowania wykonuje się najpierw na wewnętrznej stronie ostrza, a następnie na zewnętrznej stronie. Sprawdzenie odbywa się za pomocą specjalnej linijki na długości i szerokości ostrza. Linijka jest przemieszczana wzdłuż ostrza w lekko nachylonej pozycji, zaznaczając uszkodzone obszary. Sprawdzanie odbywa się w ten sam sposób na szerokości ostrza.
Źródło światła za linijką będzie bardzo pomocne w śledzeniu wypukłych deformacji. Operatorzy wykonują poziomowanie po wszystkich obszarach z zdefiniowanymi odchyleniami płaskości. Ta operacja może być wykonana ręcznie za pomocą specjalnego młota w kształcie klina.

tensionare1Operacje wyrównywania i naprężania odbywa się po każdej sesji cięcia, w zależności od stanu noży po sprawdzeniu. Te dwie operacje są bardzo powiązane i dlatego zaleca się ich wykonywanie razem.

Operacja poziomowania wymaga wysokich kosztów pracy i dużo czasu. Automatyczne elektroniczne urządzenia do kontroli i naprawy, które mogą śledzić i usuwać wadliwe obszary są również bardzo przydatne.
Na automatycznych maszynach naprężających i poziomujących program komputerowy mierzy naprężenie na całej szerokości ostrza. Zespół naprężający staje się aktywny i utrzymuje ten stan aż do osiągnięcia wymaganego poziomu naprężenia. Procedury naprężania i poziomowania można zaprogramować w zależności od wielkości ostrza i wymaganych konkretnych parametrów.

On automatic tensioning and leveling machines the computer program measures the tension on the entire width of the blade. The tensioning unit gets active and keeps this state until the required tensioning level is reached. Tensioning and levelling procedures can be programmed depending on the size of the blade and the required specific parameters.

Automaty wykonują wszystkie zaprogramowane operacje bez nadzoru człowieka i zatrzymują się zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Nasza firma oferuje usługi związane z ustawianiem, w ramach pełnej konserwacji nowych i używanych pił lub do regeneracji pił, które są aktualnie w użyciu.

Wykonujemy rozwieranie zebów i ostrzenie dla:

 • Wąskich pił taśmowych stosowanych w stolarstwie
 • Piły taśmowe dla plarek przenośnych
 • Pił taśmowych do profesjonalnego cięcia
 • Monometaliczne piły tarczowe

Wykonujemy również usługi zgrubiania pił taśmowych do profesjonalnego cięcia. Minimalna szerokość brzeszczotu wynosi 70 mm. Zgrubiamy piły typu PV,  PCP, o wielkości podziałki 25 mm lub więcej.
Aby proces cięcia przebiegał w optymalnych warunkach, konieczne jest zredukowanie do minimum tarcia pomiędzy ostrzem, a bokami piły, cel ten osiąga się przez rozwieranie lub zgrubianie zębów.
Odchylenie krawędzi tnącej z jednej strony od środka brzeszczotu nazywa się ustawieniem wartości, symbolizowanym literą „c”. Szerokość cięcia wynosi b = g + 2c, gdzie g to grubość ostrza.

ceaprazuirea1Ustawianie rozwarcia wykonuje się poprzez rozwieranie zęba na od 1/3 do 1/2 jego wysokości, w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ostrza.
Zęby z nieparzystą liczbą indeksu są wygięte w jedną stronę, a z parzystym indeksem w drugą stronę. Podczas ustawiania ważne jest zachowanie tej samej jednorodnej wartości (dopuszczalne odchylenie wynosi + 0,05 mm). Ustawiona ilość zależy od warunków cięcia, rodzaju drewna i materiału z jakiego są wykonane piły. Zgrubienie uzyskuje się poprzez poszerzenie głównej krawędzi skrawającej i powierzchni natarcia w celu zwiększenia szerokości cięcia. Ząb walcowany ma dwie płaskie boczne strony i powierzchnię natarcia, która ma kształt trapezoidalny. Jego główna krawędź tnąca jest wydłużona o wartość równą dwukrotności ustalonej ilości (2 x c).

W porównaniu z piłami rozwieranymi, taśmy zgrubiane zapewniają większą trwałość, są znacznie twardsze(formowane na zimno) i mają gładszą powierzchnię ze względu na ich regularny kształt.

ceaprazuirea2

Aktywne (uzębione) części ostrza piły są realizowane poprzez operacje uzębiania.
Nasze doświadczenie, ciągłe badania i rozwój wraz z odpowiednim wyposażeniem (różne wyspecjalizowane narzędzia itp.) umożliwiają teraz produkcję wielu kształtów zębów, ostrzy o różnych wartościach skoku i zmiennym skoku ostrzy.
W Metamob operacje uzębiania pił tartacznych i pił taśmowych są wykonywane w specjalnych prasach hydraulicznych.
Ostrza piły z wieloma pęknięciami na korpusie oraz dno ich zębów może być odnowione przez ponowne zazębienie.

Tabela z kształtami i wartościami skoku:

Dostępne kształty

NU 20; 22; 25; 30; 35; 40; 45NV 20; 22; 25; 28; 30; 35; 40; 45
PV 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70PV I 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70 – Profil zalecany do cięcia w zimie
PV DD 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 Obustronne dla cięcia z obu stronPV DG 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70 -Podwójnie uzębione dla właściwego usuwania trocin
PCP 35; 40; 45; 50W oparciu o wymagania naszych klientów (rysunek techniczny) możemy produkować na żądanie dowolny wykonalny typ uzębienia.

Nasza firma wykonuje operacje ostrzenia zarówno w przypadku nowych pił taśmowych, jak i pił taśmowych, które są aktualnie w użyciu.

Oferujemy usługi ostrzenia dla:

 • Wąskie piły taśmowe stosowane w stolarstwie
 • Piły taśmowe dla piłlarek przenośnych
 • Piły taśmowe dla profesjonalnych traków
 • Monometaliczne piły tarczowe
 • Piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych:
  – z alternatywnymi zębami
  – z zębami profilowanymi trapezoidalnymi
  – z zębami wklęsłymi
 • Noże strugarskie
 • Frezy do frezowania prostego.

ascutireOperacje te są wykonywane za pomocą kamieni szlifierskich do ostrzenia i ich głównym celem jest przywrócenie optymalnej wydajności krawędzi tnącej. Głównym wymaganiem, jakie należy spełnić podczas procesu, jest zachowanie jednolitej stałości kształtu zęba i konstruktywnych parametrów ostrza. Jedynym parametrem zmieniającym się po ostrzeniu jest szerokość piły.

Ostrzenie ostrza piły kształtuje cały kształt każdego zęba za pomocą automatycznych cyfrowych urządzeń ostrzących. Kinematyka wszystkich ruchów ma na celu zapewnienie w całym procesie jednolitego kształtu zęba, w związku z czym w pełni spełnia wymogi dotyczące stałości.

Nasza firma oferuje usługi stellitowania zarówno dla nowych pił taśmowych, jak i używanych pił ze zużytą warstwą stellitową.

Zużyte piły stellitowe można poddać renowacji w następujących przypadkach:
– ostrza nie wykazują pęknięć
– szerokość ostrza przekracza 70% szerokości koła zamachowego.

Stellit może znacznie zwiększyć trwałość ostrza ze względu na wyższą odporność na ścieranie stopu stellitu. Jest to szczególnie widoczne przy cięciu drewna twardego i miękkiego drewna, takich jak topola, jodła i sosna.

Wykonujemy również stellitowanie pił taśmowych ze skokiem W22 dla traków mobilnych, stosując je na żądanie na każdym lub co drugim zębie.

Piły taśmowe ze stellitowym uzębieniem zapewniają gładsze powierzchnie cięcia i znacznie wydłużają okresy żywotności. Ważne jest jednak, aby piły były ostrzone prawidłowo, najlepiej na maszynach do ostrzenia z systemem chłodzenia powietrzem.

Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie właściwości stellitu, stal bazowa do produkcji brzeszczotów taśmowych musi być prawidłowo wypoziomowana i naprężona, w celu zapewnienia maksymalnie długiego, nieprzerwanego cięcia.

stelitare

Stellite to stop kobaltu o wysokiej odporności na ścieranie. W zależności od składu stopu istnieje wiele różnych marek stellitu o różnych właściwościach mechanicznych. Do cięcia drewna najlepszym rozwiązaniem okazał się stellit nr 12.

Stellit nr 12 jest zbudowany z:

 • 52% kobaltu,
 • 30% chromu,
 • 9% wolframu,
 • 1,8% węgla o twardości 47-51 HRC.

Chociaż ten stelit ma obniżoną twardość, to stelit numer 12 nie jest zbyt kruchy, a do tego posiada bardzo dużą odporność na ścieranie i może być bez problemu ostrzony. W niektórych przypadkach jest stosowany bardzo twardy setlit o numerze 1 z wysoką zawartością krzemu, który jest zalecany podczas cięcia niektórych rodzajów drewna egzotycznego z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej.

stelitare2

Stelitowanie pił taśmowych odbywa się w naszej firmie ręcznie lub za pomocą automatycznych maszyn stelitujących.